SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

šol. l. 2015 / 2016

PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE – OŠ CERKLJE OB KRKI

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Znano je, da Slovenci v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih vrednosti sadja in zelenjave, kar pogosto vpliva kot dodaten dejavnik pri pojavu številnih kroničnih obolenj.

 Sadje in zelenjava vsebujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in zaščitne snovi (vitamine in minerale), ki pomembno vplivajo na zdravje.

Evropska unija s pomočjo finančnih sredstev  spodbuja zdrav način prehrane otrok in porabo lokalno pridelanega sadja ter zelenjave, pridelane na integriran ali ekološki način. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati ustaviti naraščanje pojava prekomerne telesne teže ter debelosti pri otrocih.

Šola razdeljevanje svežega sadja in zelenjave iz Sheme šolskega sadja in zelenjave izvaja poleg redne šolske prehrane.

Pred začetkom izvajanja Sheme šolskega sadja smo izdelali plakat, namen katerega je obveščanje javnosti, da je naša šola vključena v EU SŠSZ, ki ga sofinancira EU.

Učenci se bodo o pomembnosti sadja in zelenjave pogovarjali na razrednih urah in v okviru pouka.

Shemo šolskega sadja bomo začeli izvajati 3. novembra 2015.

Na začetku (in na koncu) šolskega leta smo (bomo) anketirali učence 4. a, 6. a in 8. razreda, rezultate ankete pa bomo poslali na Inštitut za varovanje zdravja  v Ljubljano.

Zapisala Dušanka Filipič, vodja šolske prehrane.