PODATKI O UČENCIH

Šolo obiskuje 190 učencev, organizirani so 3 oddelki podaljšanega bivanja. Za učence je zagotovljen prevoz z avtobusom, za prevoz učencev 1. razreda so odgovorni starši. Otroci z dovoljenjem staršev lahko v šolo hodijo peš oz. se vozijo s kolesom.

Oddelek M Ž SK Matična učilnica Razrednik
1. a 4 8 12 UČILNICA 1. A JANJA LESKOVAR
1. b 4 7 11 UČILNICA 1. B KATJA SIMONIŠEK
2. a 6 5 11 UČILNICA 2. A BARBARA ŠURBEK VOGLAR
2. b 5 7 12 UČILNICA 2. B SANDRA GLOGOVŠEK
3. a 11 7 18 UČILNICA 3. A JASMINA VUČIČ
SKUPAJ (1−3)     64    
 4. a 5 6 11 UČILNICA 4.A PETRA TURŠIČ
 4.b 5 6 11 UČILNICA 4.B. SERGEJA BELUHAN
 5. a 5 6 11 UČILNICA 5.A IRENA GERMOVŠEK
5. b 6 5 11 UČILNICA 5.B LIDIJA NOVAK
6. a 5 8 13 ZGO/GEO/DIE DRAGO IVANŠEK/LOJZKA IVANŠEK
6.b 8 6 14 LUM/TEH ALOJZ BLAŽIČ
SKUPAJ (4−6)     71    
7. a 8 7 15 SLOVENŠČINA URŠKA JEKLER, METKA KROŠELJ MOLAN
8. a 3 8 11 MATEMATIKA MOJCA ŠTERK
8. b 3 8 11 TUJI JEZIKI NATAŠA BAZNIK
9.a 10 7 17 MULTIMEDIJASKA UČILNICA TANJA LEKIĆ
SKUPAJ (7−9)     54  
SKUPAJ     189