ORGANI ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev.

RAVNATELJ

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole.

SVET ŠOLE

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole se sestane najmanj dvakrat letno:

September – poročilo o realiziranem LDN preteklega šolskega leta, sprejem LDN za tekoče šolsko leto;

Februar – sprejem zaključnega računa, aktualne zadeve v zvezi s programom šole.

SEZNAM SVETA ŠOLE OŠ CERKLJE OB KRKI od 2.2.2017 do 2.2.2021

S šolskim letom 2018-2019 je predstavnik staršev vrtca novo izvoljen Vid Merljak.
S šolskim letom 2019-2020 so na novo izvoljeni naslednji predstavniki: Jernej Kostrevc, Damjana Šulina Zorko in Iztok Gramc. Septembra 2019 je Damjano Šulina Zorko kot predstavnik občine nadomestil Aleksander Gajski.

Z. ŠT. IME IN PRIIMEK
1. JERNEJ KOSTREVC
2. ALEKSANDER GAJSKI
3. IZTOK GRAMC
4. VID MERLJAK
5. ALEKSANDER KOŽAR
6. URŠKA KOVAČ ZLOBKO
7. JANJA LESKOVAR
8. KATJA MAVRIN
9. URŠKA JEKLER
10. TANJA LEKIĆ
11. MARTINA GRAMC

Zapisnik 1. dopisne seje sveta šole 6.,7.10.2016

Zapisnik 1 seja sveta šole 27.9.2016

Zapisnik 1. seja sveta zavoda

Zapisnik 2. seje sveta šole 27.2.2017

Zapisnik 2. dopisne seje sveta šole 23,24.1.2017

Zapisnik 3. seje sveta šole 9.6.2016

Zapisnik 6. korespondenčne seje sveta šole 26.-30.5.2016

Zapisnik 5. korespondenčne seje sveta šole 23.-25.5.2016

Zapisnik 4. korespondenčne seje sveta šole 23.12.-24.12.2015

Zapisnik 3. korespondenčne seje sveta šole 30.11.-2.12.2015

Zapisnik 2. korespondenčne seje sveta šole 4.-5.11.2015

Zapisnik 1. korespondenčne seje sveta šole 14.-16.10.2015

2. seja sveta zavoda 29.2.2016

1. seja sveta šole 24.9.2015

(Skupno 1.066 obiskov, današnjih obiskov 14)
Dostopnost