ORGANI ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev.

RAVNATELJ

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole.

SVET ŠOLE

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole se sestane najmanj dvakrat letno:

September – poročilo o realiziranem LDN preteklega šolskega leta, sprejem LDN za tekoče šolsko leto;

Februar – sprejem zaključnega računa, aktualne zadeve v zvezi s programom šole.

SEZNAM SVETA ŠOLE OŠ CERKLJE OB KRKI od 2.2.2021 do 2.2.2025

 

Z. ŠT. IME IN PRIIMEK
1. JERNEJ KOSTREVC
2. ALEKSANDER GAJSKI
3. IZTOK GRAMC
4. JELENA ILIŠEVIČ GRAMC
5. ALEKSANDER KOŽAR
6. URŠKA KOVAČ ZLOBKO
7. JOŽICA K. KODRIČ
8. JASMINA VUČIČ
9. VILI GROJZDEK
10. NATAŠA BAZNIK
11. SANDRA GLOGOVŠEK

 


 

SEJE SVETA ŠOLE

 

2021/2022
VSEBINA JE  V NASTAJANJU
1. dopisna svet staršev 2021
3.redna seja Seta zavoda 30.9.2021 22. dopisna sejea sveta zavoda

 


 

2020/2021
20. dopisna seja Sveta zavoda 22. 1. 2021
19.dopisna seja Sveta zavoda 12.11.2021
18. dopisna seje Sveta zavoda 2.11.2020
17. dopisna seja Sveta zavoda 19.10.2020
2.redna seja Sveta zavoda 23.2.2021
1.redna seja Sveta zavoda 2. 2. 2021
12.redna seja Sveta zavoda 29.9. 2020

 


2019/2020
16. dopisna seje sveta zavoda 13.5.2020
15. dopisna seja sveta zavoda 9-14.4.2020
14. dopisna seje sveta zavoda 20-22.1.2020
13. dopisna seje sveta zavoda 9.12.2019
11. seja sveta zavoda 20.2.2020
10. seja sveta zavoda 21.10.2019
9. seja sveta zavoda 24.9.2019

 


 

2018/2019
12. dopisna seja sveta zavoda 21.8.2019
11. dopisna seje sveta zavoda 2_4.7.2019
10. dopisna sejasveta zavoda 24.-25.4.2019
8. seja sveta šole 12.8.2019 8. dopisna seja sveta zavoda 25.-27.3.2019
7. seja sveta zavoda 27.6.2019 7. dopisna seja sveta zavoda 18.-20.3.2019
6. seja sveta zavoda 25.2.2019 6. dopisna seja sveta zavoda 16.-17.1.2019
5. seja sveta zavoda 27.9.2018

 


(Skupno 1.298 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost