SVET STARŠEV

Predstavniki posameznih oddelkov iz vrtca in predstavniki posameznih razredov na šoli oblikujejo Svet staršev, ki ima enoletni mandat in je predvsem posvetovalni organ. Oblikuje se na prvem roditeljskem sestanku. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v svet šole;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet Staršev se sestane najmanj dvakrat letno. Na željo staršev se bo vodstvo šole in vrtca redno odzvalo.

SEZNAM SVETA STARŠEV 2018/2019

ODDELEK IME IN PRIIMEK
RAČKE 1 MATEJA VIDEC
ŽOLNA 2 ANA MARIJA ŽERJAV
ČAPLJE 3 JELENA ILIŠEVIĆ GRAMC
SOVICE 4 VID MERLJAK
VODOMCI 5 SILVO SRPČIČ
1.A FRANC BUTARA
1.B ALEKSANDER KOŽAR
2.A ESTERA GRAMC ŽIČKAR
2.B IVANA DRAŽETIĆ
  3.A MITJA MLADKOVIČ
3.B NEVENKA MARJANOVIČ SKRBINEK
4.A NENA UDOVIČ
5.A JANEZ LAJKOVIČ
6.A MARJAN DREČNIK
  6.B URŠKA KOVAČ ZLOBKO
7.A CLAUDIA MICHELLE BAŠKOVEC
7.B PATRICIJA HALER
8.A ANTON AJSTER
9.B BRIGITA KRŽIČNIK
9.A VERICA LAJKOVIČ

(Skupno 77 obiskov, današnjih obiskov 1)