SVET STARŠEV

Predstavniki posameznih oddelkov iz vrtca in predstavniki posameznih razredov na šoli oblikujejo Svet staršev, ki ima enoletni mandat in je predvsem posvetovalni organ. Oblikuje se na prvem roditeljskem sestanku. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v svet šole;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet Staršev se sestane najmanj dvakrat letno. Na željo staršev se bo vodstvo šole in vrtca redno odzvalo.

SEZNAM SVETA STARŠEV V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU
ODDELEK IME IN PRIIMEK
1.A DRAME INES
1.B JELENA ILIŠEVIĆ GRAMC
2.A ANDREJA JUREČIČ
2.B JASMINA SLIVŠEK
3.A  
3.B DEJAN RAČIČ
4.A SILVO SRPČIČ
4.B ADRIJANA BOŽIČ
5.A FRANC BUTARA
5.B ALEKSANDER KOŽAR
6.A ESTERA GRAMC ŽIČKAR
6.B MATEJA MLADKOVIČ
7.A NEVENKA MARJANOVIĆ SKRBINEK
8.A MARJAN DREČNIK
9.A HALER PATRICIJA

 

(Skupno 823 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost