PREVOZ

 

Brezplačen prevoz v šolo bo zagotovljen otrokom vseh oddelkov osnovne šole, ki imajo nevarno pot do šole.

Pravico do prevoza imajo od 1. aprila 1997 vsi otroci, ki imajo nevarno pot do šole. Ta pravica bo ukinjena, ko bodo zagotovljene otrokom varne poti.

 JUTRANJI VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA

V.Malence 6:40 OŠ               7:05 Gazice 7:20 OŠ               7:25
G.Pirošica 6:42 Krušče 7:22
Brvi K 6:44
Stojanski vrh 6:45 Hrastje 7:17 OŠ               7:24
Grublje 6:50 Zasap 7:20
Vinji vrh 6:54 Črešnjice 7:22
Vrhovska vas 6:56
Bušeča vas 6:58
Poštena vas 7:00 Malence Hrovatič 6:36 AP               6:45
D. Pirošica 7:04 Krška vas 6:38
Boršt 6:41
Boršt K 7:10 AP              7:16
Boršt vas 7:11 Malence Hrovatič 7:06 AP               7:15
Račja vas 7:13 Krška vas 7:08
Župeča vas 7:14 Boršt 7:11

 

POPOLDANSKI VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA

AP    12:30 Krušče 12:33 AP      13:21 Črešnjice 13:23 AP      15:10 Črešnjice 15:11
Gazice 12:35 Hrastje 13:25 Zasap 15:12
Hrastje 15:14
AP      12:45 Črešnjice 12:48 OŠ   13:28 Boršt 13:32 Krušče 15:19
Zasap 12:49 Krška vas 13:35 Gazice 15:21
Hrastje 12:50 Malence Hrovatič 13:36 D.Pirošica 15:28
G.Pirošica 15:30
AP      12:56 D.Pirošica 12:58 AP     14:05 Krušče 14:07 Brvi K 15:32
Bušeča vas 13:00 Gazice 14:09 Brvi Budič 15:33
Poštena vas 13:02 Kraška vas 15:34
Brvi K 13:04 AP      14:11 D.Pirošica 14:13 Stojanski vrh 15:38
G.Pirošica 13:06 Bušeča vas 14:15 Grublje 15:39
Poštena vas 14:17 Vinji vrh 15:43
AP     13:20 D.Pirošica 13:23 Brvi K 14:19 Vrhovska vas 15:45
G.Pirošica 13:25 G.Pirošica 14:20 Bušeča vas 15:47
Brvi K 13:27 V.Malence 14:25 Poštena vas 15:49
Brvi Budič 13:28 Krška vas 14:27 D.Pirošica 15:52
Stojanski vrh 13:36 Cerklje OŠ 15:54
Grublje 13:37 Boršt 15:59
Vinji vrh 13:41 Krška vas 16:02
Vrhovska vas 13:44 Malence Hrovatič 16:03
Bušeča vas 13:46
Poštena vas 13:48
D.Pirošica 13:52

OŠ…..Avtobusno postajališče pri osnovni šoli (smer Brežice)

AP…..Avtobusno postajališče nasproti osnove šole (smer Kostanjevica na Krki)