INTERESNE DEJAVNOSTI 2018/2019

Interesne dejavnosti se v šolskem letu 2018/2019 izvajajo v sklopu razširjenega programa.