SVET STARŠEV

Predstavniki posameznih oddelkov iz vrtca in predstavniki posameznih razredov na šoli oblikujejo Svet staršev, ki ima enoletni mandat in je predvsem posvetovalni organ. Oblikuje se na prvem roditeljskem sestanku. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v svet šole;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet Staršev se sestane najmanj dvakrat letno. Na željo staršev se bo vodstvo šole in vrtca redno odzvalo.

SEZNAM SVETA STARŠEV 2020/2021
ODDELEK IME IN PRIIMEK
RAČKE 1 INNES SAIYA PLJIBERSEK
ŽOLNE 2 TINA ŠPILER
ČAPLJE 3 POLONCA KVARTUH
SOVICE 4 JELENA ILIŠEVIĆ GRAMC
VODOMCI 5 ESTERA GRAMC ŽIČKAR
ŽABICE 6 ANDREJA JUREČIČ
1.A dr. VID MERLJAK
2.A SILVO SRPČIČ
2.B ADRIJANA BOŽIČ
3.A FRANC BUTARA
3.B ALEKSANDER KOŽAR
4.A PATRICIJA KERIN
4.B MATEJA MLADKOVIČ
5.A BORIS MLADKOVIČ
5.B NEVENKA MARJANOVIĆ SKRBINEK
6.A MARJAN DREČNIK
7.A MARIJANA PACEK
7.B MARJETKA LEKŠE
8.A BRIGITA KRŽIČNIK
8.B URŠKA KOVAČ ZLOBKO
9.A KLEMEN DREMELJ

(Skupno 604 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost