UČBENIŠKI SKLAD

Kaj je učbeniški sklad?

Šola iz učbeniškega sklada izposoja oziroma daje v uporabo učbenike ter delovne zvezke in učbenike z elementi delovnega zvezka za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole.

Učbeniški sklad je ločen del šolske knjižnice.

Vključen je v informacijski sistem COBIS, vodi pa se ločeno od ostalih gradiv šolske knjižnice (2. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov z dne, 28. 2. 2020).

Uporabniki učbeniškega sklada so učenke in učenci naše šole.

Upravljanje z učbeniškim skladom

Na naši šoli ga upravlja knjižničarka in učiteljica Lojzka Ivanšek.

Šola izposoja učbenike in učne komplete za učence od 2. do 9. razreda.

Delovne zvezke in učna gradiva prejmejo učenci 1. triade (1., 2. in 3. razreda) brezplačno v začetku šolskega leta.

Sredstva za nakup učbenikov in učnih gradiv šolam zagotovi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Učbenike in učna gradiva prejmejo učenci na začetku šolskega leta, v prvem tednu septembra, vrniti pa jih morajo junija oziroma najkasneje do konca šolskega leta.

Odškodnina

Učenec mora plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne.

Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen. Ob koncu prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati nabavne cene učbenika. Ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati dveh tretjin nabavne cene učbenika. Po tretjem letu uporabe učbenika odškodnina ne sme presegati ene tretjine cene učbenika.

Višino odškodnine določi ravnatelj šole na predlog upravljavca sklada (12. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov z dne, 28. 2. 2020).

Uporabnik učbeniškega sklada (učenec) poravna odškodnino preko položnice.

 

Vir:
– ilustracije (internet, clipart)

(Skupno 422 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost