URNIKI

 

1.A PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura SLJ ŠPO SPO ŠPO SLJ
učilnica 1.a tel 1. a tel 1.a
2.ura MAT MAT SPO MAT SLJ
učilnica 1.a 1.a 1.a 1.a 1.a
3.ura SPO SLJ TJA LUM TJA
učilnica 1.a 1.a 1.a 1.a 1.a
4.ura GUM SLJ ŠPO LUM MAT
učilnica 1.a 1.a tel 1.a 1.a
5.ura GUM DDP SLJ
učilnica 1.a 1.a 1.a
6.ura
učilnica

 

1.B PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura SLJ ŠPO SPO ŠPO ŠPO
učilnica 1.b tel 1.b tel tel
2.ura MAT MAT SPO MAT SLJ
učilnica 1.b 1.b 1.b 1.b 1.b
3.ura SPO SLJ MAT LUM SLJ
učilnica 1.b 1.b 1.b 1.b 1.b
4.ura GUM SLJ SLJ LUM TJA
učilnica 1.b 1.b 1.b 1.b 1.b
5.ura GUM DDP TJA
učilnica 1.b 1.b 1.b
6.ura
učilnica

 

2.A PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura SLJ SLJ SLJ SLJ MAT
učilnica 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a
2.ura MAT ŠPO SLJ TJA ŠPO
učilnica 2.a tel. 2.a 2.a tel.
3.ura TJA MAT MAT SPO SLJ
učilnica 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a
4.ura SPO LUM GUM SPO SLJ
učilnica 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a
5.ura GUM LUM DDP ŠPO
učilnica 2.a 2.a 2.a tel.
6.ura
učilnica

 

2.B PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura MAT SLJ SLJ MAT MAT
učilnica 2. b 2. b 2. b 2. b 2. b
2.ura SPO ŠPO TJA SLJ GUM
učilnica 2. b tel 2. b 2. b 2. b
3.ura SLJ TJA ŠPO SPO SLJ
učilnica 2. b 2. b tel 2. b 2. b
4.ura SLJ LUM MAT SPO SLJ
učilnica 2. b 2. b 2. b 2. b 2. b
5.ura GUM LUM DDP ŠPO
učilnica 2. b 2. b 2. b tel
6.ura
učilnica

 

3.A PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura MAT SPO MAT SLJ SLJ
učilnica 3.a 3.a 3.a 3.a 3.a
2.ura ŠPO SPO ŠPO MAT SLJ
učilnica 3.a 3.a 3.a 3.a 3.a
3.ura SLJ SLJ SLJ GUM MAT
učilnica 3.a 3.a 3.a 3.a 3.a
4.ura SLJ MAT SPO LUM ŠPO
učilnica 3.a 3.a 3.a 3.a 3.a
5.ura DOD/DOP GUM TJA LUM TJA
učilnica 3.a 3.a 3.a 3.a 3.a
6.ura
učilnica

 

3.B PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura ŠPO SPO MAT SLJ SLJ
učilnica tel. 3.b 3.b 3.b 3.b
2.ura SLJ SPO ŠPO MAT SLJ
učilnica 3.b 3.b tel 3.b 3.b
3.ura SLJ SLJ SLJ TJA ŠPO
učilnica 3.b 3.b 3.b 3.b tel
4.ura MAT TJA SPO LUM MAT
učilnica 3.b 3.b 3.b 3.b 3.b
5.ura DOP/DOD MAT GUM LUM GUM
učilnica 3.b 3.b 3.a 3.b 3.a
6.ura
učilnica

 

4.A PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura SLJ DRU DRU MAT MAT
učilnica 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a
2.ura SLJ MAT SLJ SLJ SLJ
učilnica 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a
3.ura MAT NIT MAT ŠPO LUM
učilnica 4.a 4.a 4.a tel. 4.a
4.ura NIT ŠPO ŠPO TJA LUM
učilnica 4.a tel. tel. 4.a 4.a
5.ura NIT GUM RU GUM DOD/DOP
učilnica 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a
6.ura TJA NUM NŠP
učilnica 4.a teh. tel.
7.ura
učilnica

 

5.A PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura SLJ NIT DRU LUM MAT
učilnica 5.a teh. 5.a teh. 5.a
2.ura SLJ NIT SLJ LUM DRU
učilnica 5.a teh. 5.a teh. 5.a
3.ura NIT DRU GUM MAT GOS
učilnica 5.a 5.a rač. 5.a nar.
4.ura ŠPO MAT / DSP TJA SLJ SLJ
učilnica tel. 5.a / isp1 5.a 5.a 5.a
5.ura TJA ŠPO MAT GUM ŠPO
učilnica 5.a tel. 5.a rač. tel.
6.ura RU DDP / NUM NŠP TJA
učilnica 5.a 5.a / teh. tel. 5.a
7.ura
učilnica

 

6.A PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura TJA SLJ SLJ GUM NAR
učilnica uč. tja uč. 5. a uč. gum uč. gum uč. nar
2.ura MAT MAT MAT ŠPO TJA
učilnica uč. mat uč. 5. a uč. zgo uč. tel uč. gum
3.ura LUM/GOS TIT TJA TJA SLJ
učilnica uč. teh/uč. nar uč. teh uč. tja uč. tja uč. gum
4.ura LUM/GOS TIT GEO MAT ŠPO
učilnica uč. teh/uč. nar uč. teh uč. zgo uč. mat uč. tel
5.ura SLJ NAR ŠPO SLJ ZGO
učilnica uč. gum uč. nar uč. tel uč. mat uč. teh
6.ura RU DDP/NŠP NUM GOS
učilnica uč. gum uč. mat/uč. tel uč. teh uč. nar
7.ura
učilnica

 

6.B PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura MAT MAT TIT TJA TJA
učilnica slo ang teh ang ang
2.ura TJA SLJ TIT GUM NAR
učilnica ang slo teh glas nar
3.ura LUM / GOS ZGO SLJ ŠPO ŠPO
učilnica teh / nar glas zgo tel tel
4.ura LUM / GOS ŠPO TJA SLJ SLJ
učilnica teh / nar tel ang slo slo
5.ura NAR GEO MAT SLJ GOS
učilnica nar zgo slo slo nar
6.ura RU NŠP NUM / DDP MAT
učilnica nar tel teh / slo slo
7.ura DDP
učilnica slo

 

7.A PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura LUM/DKE MAT ŠPO GEO TIT
učilnica teh./glas. uč. glas. uč. tel. zgo. uč. teh. uč.
2.ura LUM/DKE TJA SLJ MAT TIT
učilnica teh./glas. uč. ang. uč. slov. uč. mat. uč. teh. uč.
3.ura TJA TJN MAT SLJ ZGO
učilnica ang. uč. slov. uč. slov. uč. teh. uč. zgo. uč.
4.ura MAT ZGO NAR TJA NAR
učilnica mat. uč. zgo. uč. nar. uč. ang. uč. nar. uč.
5.ura ŠPO SLJ NAR GUM SLJ
učilnica tel. glas. uč. nar. uč. glas. uč. glas. uč.
6.ura RU GEO TJN TJA
učilnica zgo. uč. zgo. uč. ang. uč. ang. uč.
7.ura DOP/DOD/LS 1 OIP ŠZZ OIP SPH DOD SLJ OIP Ples/OGK
učilnica ang./teh. uč. tel. nar. uč. slov. uč. tel./teh. uč.
8.ura OIP LS 1 OIP SPH
učilnica teh. uč. nar. uč.

 

7.B PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura LUM/DKE GEO TJA NAR GEO
učilnica teh./glas. uč. zgo.uč ang.uč. nar.uč. zgo.uč.
2.ura LUM/DKE MAT NAR NAR ŠPO
učilnica teh./glas. uč. mat.uč. nar.uč. nar.uč. tel.
3.ura MAT TJA MAT SLJ TJA
učilnica zgo.uč. ang.uč. mat.uč. slo.uč. ang.uč.
4.ura TJA TJN SLJ ŠPO MAT
učilnica ang.uč. glas.uč. slo.uč. tel. mat.uč.
5.ura ZGO SLJ GUM TJN SLJ
učilnica zgo.uč. slo.uč. glas.uč. 5.a.uč. slo.uč.
6.ura RU ŠSP ZGO
učilnica mat.uč. tel. zgo.uč.
7.ura DDP/LS1 ŠZZ SPH PLE/OGK
učilnica ang.uč./teh.uč. tel. nar.uč. tel./teh.uč.
8.ura LS1 SPH
učilnica teh.uč. nar.uč.

 

8.A PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura MAT FIZ KEM SLJ SLJ
učilnica uč. mat uč. nar uč. nar uč. slj uč. tja
2.ura GEO GEO/BIO GUM TJA DKE
učilnica uč. zgo uč zgo uč. gum uč. tja u. slo
3.ura ŠPO ŠPO FIZ ZGO MAT
učilnica tel tel uč. nar uč. zgo uč. mat
4.ura SLJ TJA LUM/TIT MAT ZGO
učilnica uč. slo uč. tja uč. tit uč. nar uč. zgo
5.ura SLJ MAT LUM/TIT KEM TJA
učilnica uč. slo uč. mat uč. tit uč nar uč. tja
6.ura RU RVT, DDP BIO DDP
učilnica uč. tit uč. tit, uč. tja uč. nar uč. mat
7.ura LS2, IŠP ŠZZ 2 MPZ PLES
učilnica uč. tit, tel. tel. uč. gum tel.
8.ura LS2
učilnica uč. tit

 

9.A PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura BIO MAT FIZ MAT ŠPO
učilnica nar mat mat 5a tel
2.ura ŠPO FIZ TJA GEO SLJ
učilnica tel nar ang zgo ang
3.ura KEM GEO GUM KEM LUM
učilnica mat zgo glas nar teh
4.ura SLJ SLJ BIO ZGO LUM
učilnica glas slo glas zgo teh
5.ura MAT TJA SLJ TJA ZGO
učilnica mat ang zgo ang zgo
6.ura RU SLJ MAT IP-LS3/ DDP
učilnica ang slo mat teh/ slo
7.ura IP-IŠP IP-NE3/ ŠZZ IP-SPH IP-NE3 IP-PLES/OGK
učilnica tel ang/ tel nar ang tel/teh
8.ura IP-SPH
učilnica nar

 

9.B PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura ŠPO SLJ SLJ MAT BIO
učilnica tel slo slo mat mat
2.ura BIO MAT FIZ SLJ ZGO
učilnica nar gum mat slj zgo
3.ura MAT FIZ ŠPO GUM SLJ
učilnica slo nar tel gum slo
4.ura GEO KEM MAT KEM TJA
učilnica zgo nar mat nar tja
5.ura TJA ZGO TJA GEO
učilnica tja teh tja zgo
6.ura SLO/RU DDP DDP IP LS3
učilnica slo tja mat teh
7.ura IP IŠP IP NI3/ŠZZ IP SPH IP NI3 IP OGK/PLES
učilnica tel tja/tel nar tja teh/tel
8.ura IP SPH
učilnica nar

 

(Skupno 627 obiskov, današnjih obiskov 1)