ORGANI ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev.

RAVNATELJ

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole.

SVET ŠOLE

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole se sestane najmanj dvakrat letno:

September – poročilo o realiziranem LDN preteklega šolskega leta, sprejem LDN za tekoče šolsko leto;

Februar – sprejem zaključnega računa, aktualne zadeve v zvezi s programom šole.

SEZNAM SVETA ŠOLE OŠ CERKLJE OB KRKI od 2.2.2021 do 2.2.2025

 

Z. ŠT. IME IN PRIIMEK
1. Ana Marija Žerjav
2. Karmen Štefanič
3. Mateja Videc
4. Nataša Baznik
5. Sandra Glogovšek
6. Jasmina Vučič
7. Viljem Grojzdek
8. Jožica Kodrič Komatar
9. Jelena Ilišević Gramc
10. Aleksander Kožar
11. Urška Kovač Zlobko

 


 

SEJE SVETA ŠOLE

2022/2023
5. redna seja Sveta zavoda 29. 9. 2022  
   
   
   

 

2021/2022
   
   
4. redna seje sveta zavoda 24.2.2022 1. dopisna svet staršev 2021
3.redna seja sveta zavoda 30.9.2021 22. dopisna seja sveta zavoda

 


 

2020/2021
  20. dopisna seja Sveta zavoda 22. 1. 2021
  19.dopisna seja Sveta zavoda 12.11.2021
  18. dopisna seje Sveta zavoda 2.11.2020
  17. dopisna seja Sveta zavoda 19.10.2020
2.redna seja Sveta zavoda 23.2.2021  
1.redna seja Sveta zavoda 2. 2. 2021  
12.redna seja Sveta zavoda 29.9. 2020  

 


2019/2020
  16. dopisna seje sveta zavoda 13.5.2020
  15. dopisna seja sveta zavoda 9-14.4.2020
  14. dopisna seje sveta zavoda 20-22.1.2020
  13. dopisna seje sveta zavoda 9.12.2019
11. seja sveta zavoda 20.2.2020  
10. seja sveta zavoda 21.10.2019  
9. seja sveta zavoda 24.9.2019  

 


 

2018/2019
  12. dopisna seja sveta zavoda 21.8.2019
  11. dopisna seje sveta zavoda 2_4.7.2019
  10. dopisna sejasveta zavoda 24.-25.4.2019
8. seja sveta šole 12.8.2019 8. dopisna seja sveta zavoda 25.-27.3.2019
7. seja sveta zavoda 27.6.2019 7. dopisna seja sveta zavoda 18.-20.3.2019
6. seja sveta zavoda 25.2.2019 6. dopisna seja sveta zavoda 16.-17.1.2019
5. seja sveta zavoda 27.9.2018  

 


(Skupno 2.418 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost