RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljski sestanki so v avgustu, septembru, februarju, maju in juniju. Učitelji nerazredniki na predmetni stopnji so prisotni na vseh GU in RS. Na roditeljskih sestankih sodelujeta tudi svetovalna delavka in po potrebi vodstvo šole.

PRVI SESTANEK VSEBINE IZVAJALCI
28. 8. 2018

Predstavitev programa dela (1a/b)

Razno

razredničarka,

svetovalna delavka

 

 

11. september 2018

Predstavitev programa dela šole

Šolski koledar

Predstavitev dela oddelka

Pravila šolskega reda

Preventiva v prometu

 

ravnateljica,

svetovalna delavka,

razredniki

 

 

5.razred

DRUGI SESTANEK

 

VSEBINE IZVAJALCI
november 2018 Karierna orientacija – »Ni dveh poklicnih poti« – 9. r. svetovalna delavka
februar 2018 Predstavitev dela in uspeha oddelkov v 1. ocenjevalnem obdobju (1. r.−9. r.)

razredniki

 

 

TRETJI SESTANEK

 

VSEBINE

 

IZVAJALCI

februar 2019 Karierna orientacija – »Kam po osnovni šoli?« − 9. r. svetovalna delavka
april (v terminu govorilnih ur) Šola v naravi – 1. – 4. razreda Sandra Glogovšek,  razredničarke
ČETRTI SESTANEK VSEBINE IZVAJALCI
maj/junij 2019

Predstavitev dela in uspeha oddelkov v 2. ocenjevalnem obdobju (1. r.−8. r.)

9. razred (v mesecu maju 2019)

razredniki

 

 

(Skupno 72 obiskov, današnjih obiskov 1)