RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Roditeljski sestanki so avgusta, septembra, februarja, maja in junija. Učitelji nerazredniki na predmetni stopnji so prisotni na vseh GU in RS. Na roditeljskih sestankih sodelujeta tudi svetovalna delavka in po potrebi vodstvo šole. Govorilne ure za starše in učence bodo praviloma vsak mesec, ko ni načrtovan roditeljski sestanek. Pomembno je, da učitelji starše sproti obveščajo o napredovanju učencev. 

Učenci, starši in učitelji se skupno pogovorijo o učnem uspehu oddelka in ostali problematiki. Starši pa imajo možnost pogovora z učiteljem tudi v času dopoldanskih govorilnih ur.

 

 

RODITELJSKI SESTANKI IN POPOLDANSKE GOVORILNE URE

DATUM RAZRED
Torek, 13. 9. 2022 1. r. do 9. r. – v okviru roditeljskega sestanka
Torek, 11. 10. 2022 1. r. do 9. r. 
Torek, 8. 11. 2022 1. r. do 9. r. 
Torek, 6. 12. 2022 1. r. do 9. r. 
Torek, 10. 1. 2023 1. r. do 9. r. 
Torek, 7. 2. 2023 1. r. do 9. r. – v okviru roditeljskega sestanka
Torek, 7. 3. 2023 1. r. do 9. r.
Torek, 4. 4. 2023 1. r. do 9. r. (1.− 4. v okviru roditeljskega sestanka)
Torek, 9. 5. 2023 1. r. do 8. r.
Ponedeljek, 8. 5. 2023 9. r. – v okviru roditeljskega sestanka
Torek, 6. 6. 2023

1. r. do 8. r. – v okviru roditeljskega sestanka 

9. razred samo govorilne ure

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 

 

Staršem so učitelji na voljo tudi v dopoldanskem času v okviru dopoldanskih govorilnih ur. V tem primeru je potrebno učitelja predhodno seznaniti, če okoliščine to dopuščajo.

 

IME IN PRIIMEK UČITELJA

PREDMET oz.

RAZRED

DAN V TEDNU ŠOLSKA URA PROSTOR
Dušanka Filipič 7. a / NAR / GOS ponedeljek 4. ura kabinet NAR
Urška Jekler 6. b / LUM / TIT ponedeljek 3. ura kabinet LUM/TEH
Martina Maček 5.a / BIO / KEM, OPB sreda 4. ura kabinet NAR
Natalija Žveglič BIO / SLJ torek 1. ura kabinet PS
Mojca Šterk TJA sreda 4. ura kabinet PS
Nataša Baznik SLJ / DKE torek 3. ura kabinet PS
Janja Leskovar 2. a petek 5. ura kabinet RS
Drago Ivanšek GEO / ZGO četrtek 2. ura kabinet NAR
Lidija Vinkler 1. a ponedeljek 3. ura kabinet RS
Valentina Baznik 5. a ponedeljek 2. ura kabinet RS (zgoraj)
Jasmina Vučič 4. a ponedeljek 2. ura kabinet RS
Sandra Glogovšek 3. b torek 6. ura kabinet RS – zgoraj
Sergeja Beluhan 4. b četrtek 3. ura kabinet RS – zgoraj
Andreja Petan Škof TJA 1. − 4. r. torek 6. ura kabinet PS
Katarina Lapuh TJN 7. – 9. r kabinet PS, po dogovoru
Martina Vogrin 1. b torek 5. ura kabinet RS
Tadeja Božič TJA ponedeljek 4. ura kabinet PS
Katarina Tomažič 1.b torek 4. ura kabinet RS
Lojzka Ivanšek ZGO (6. r.) / GOS (5. r.) torek 3. ura knjižnica
Mihaela Slovenc OPB torek 5. ura kabinet RS
Barbara Šurbek Voglar 3. a četrtek 6. ura kabinet RS – zgoraj
Tanja Lekić ŠPO četrtek 1. ura kabinet ŠPO
Damjan Horžen ŠPO / OPB sreda 3. ura kabinet ŠPO
Blaž Milar OPB / RAP sreda 2. ura kabinet ŠPO
Katja Urbanč 2. b ponedeljek 1. ura kabinet RP
Nina Kržan MAT četrtek 4. ura kabinet NAR
Tatjana Špan GUM sreda 2. ura kabinet LUM
Tinka Gerjevič 6. a / MAT četrtek 4.ura kabinet NAR
Karmen Žugič FIZ kabinet NAR, po dogovoru
Anja Strgar OPB petek 4. ura kabinet RS
Natalija Štrucl 5. b torek 6. ura kabinet RS (zgoraj)

 

(Skupno 618 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost