PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO ST. IZOB. NAZIV

IZOBRAZBA/

STR. PODR.

DR. MAJA MATRIĆ ravnateljica IX. svetovalka

doktorica/pedagoška psihologija,

angleščina

ANDREJA URBANČ

pomočnica

ravnateljice

VII./2 svetovalka

profesorica/

razredni pouk

JASMINA VUČIČ učiteljica VII./2 mentorica

profesorica/

razredni pouk

SANDRA GLOGOVŠEK učiteljica VII./2 svetovalka

profesorica/

razredni pouk

TANJA HAJDINJAK učiteljica VII./1 mentorica dipl. vzgojiteljica
JANJA LESKOVAR učiteljica VII./2 mentorica

profesorica/

razredni pouk

SERGEJA BELUHAN učiteljica VII./2 svetovalka

profesorica/

razredni pouk

VALENTINA BAZNIK učiteljica VII./2   profesorica/magistrica razrednega pouka
LIDIJA VINKLER učiteljica VII./2 mentorica

profesorica/

razredni pouk

KATARINA TOMAŽIČ učiteljica VII./2   učiteljica/razredni pouk
LOJZKA IVANŠEK

učiteljica/

knjižničarka

VII./2 svetovalka

profesorica/

razredni pouk

NATAŠA BAZNIK učiteljica VII./2 mentorica

profesorica/

slovenščina–sociologija

TANJA LEKIĆ učiteljica VII./2 svetovalka

profesorica/

športna vzgoja

DRAGO IVANŠEK učitelj VI. svetnik

učitelj/

zgodovina–geografija

URŠKA JEKLER učiteljica VIII./1 mentorica

magistrica/

likovna umetnost

Anja Stergar učiteljica VII./2   profesorica/
razredni pouk
Alenka Kolar mobilna učiteljica IX. svetovalka profesorica defektologija
Urška Polšak mobilna učiteljica VII   magistrica profesorica
socialne pedagogike
NATALIJA ŽVEGLIČ učiteljica VII./2 svetovalka

profesorica/

slovenščina–biologija

MOJCA ŠTERK učiteljica VII./2 svetovalka

profesorica/

angleščina

odsotna
Asja Koprivc
učiteljica VII./2  

profesorica/

športna vzgoja

Nina Kržan učiteljica VII./2  

magistrica/matematika

 

ANDREJA PETAN ŠKOF učiteljica VII./2 mentorica magistrica profesorica na razredni stopnji z angleščino
MARTINA VOGRIN učiteljica VI. svetovalka

učiteljica/

razredni pouk

KATJA URBANČ učiteljica VII./2   profesorica/ razredni pouk
BARBARA ŠURBEK VOGLAR učiteljica VII./2  

profesorica/

razredni pouk

Tinka Gerjevič učiteljica VII./2   magistrica profesorica poučevanja fizike
DUŠANKA FILIPIČ učiteljica VII./2 svetnica

profesorica/

biologija – gospodinjstvo – naravoslovje

Katarina Lapuh učiteljica VII./2 mentorica profesorica nemščina
MARTINA MAČEK učiteljica VII./2 mentorica

profesorica/

kemija–biologija-naravoslovje

Anja Grilc učiteljica VII./2     diplomirana profesorica razrednega pouka
TATJANA ŠPAN učiteljica VII./2 mentorica profesorica/glasbena umetnost
DARJA PRESKAR učiteljica VI.   učiteljica/razredni pouk
TINKA GERJEVIČ učiteljica VII./2   magistrica profesorica matematike-fizike
KARMEN ŽUGIČ učiteljica VII.   fizika
BLAŽ MILAR učitelj VII.  

profesor/ magister

športne vzgoje

Damjan Horžen učitelj VII./2   profesor športne vzgoje
Katarina Štrucl učiteljica VII./2

 

 

učiteljica/
razredni pouk
DOROTEJA BAJC mobilna učiteljica VIII./1

 

svetnica

magistrica/

inkluzivni pedagog

METKA HABINC mobilna učiteljica VII.

 

svetovalka

socialni pedagog
Špela Čižmek svetovalna delavka VI

 

 

diplomirana socialna delavka
VERONIKA SIMONČIČ mobilna učiteljica VII.   socialni pedagog
Mihaela Slovenc učiteljica VII./2     profesorica slovenščine z kniževnostjo
BOJANA ŽIČKAR vzgojiteljica VI./2   diplomirana vzgojiteljica
NADA KUS vzgojiteljica V. svetovalka vzgojiteljica
DARJA AVGUŠTIN vzgojiteljica V. svetovalka vzgojiteljica
RENATA BAZNIK pomočnica ravnatelja VII/1 svetovalka diplomirana vzgojiteljica
KATJA MAVRIN vzgojiteljica VII/1  

diplomirana

vzgojiteljica

MOJCA ŽNIDARIČ vzgojiteljica VII/2 svetovalka

diplomirana

vzgojiteljica

JOŽICA KODRIČ vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice V.   pomočnica vzgojiteljice
TEREZIJA ŠPILER vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice V.   pomočnica vzgojiteljice
VIDA VOLAVŠEK vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice V.   pomočnica vzgojiteljice
EDINA HOTIĆ pomočnica vzgojiteljice V.   pomočnica vzgojiteljice
DANIJELA SOLDAT vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice V.   pomočnica vzgojiteljice
MONIKA BRAČUN vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice V.   pomočnica vzgojiteljice
ADRIJANA JORDAN vzgojiteljica VI./2   diplomirana vzgojiteljica
         
administrativno in tehnično osebje        
HELENA ŽOKALJ tajnica viz VII   diplomirana ekonomistka
SILVA MEDVEŠEK računovodkinja VII   diplomirana ekonomistka
VILI GROJZDEK hišnik IV.   mizar
DARJA ZAKOVŠEK

pomočnica

kuharice

IV.   kuharica
MARTINA GRAMC kuharica IV.   kuharica
Tatjana Štampalija   IV.   kuharica
Peter Resnik kuharic IV.   kuhar
TOČKA ŽERJAV čistilka IV.   trgovka
MARIJA PRESKAR čistilka IV.   konfekcionarka
MARTINA GROJZDEK čistilka/perica II.   osnovna šola
MELITA ŠTEFANIČ čistilka IV.   konfekcionarka
MAJA PRIŠELJ čistilka V.   ekonomist
JOŽICA LEKŠE čistilka IV.   šivilja
LIDIJA KOSEC pomožni delavec I.    
Ema Grojzdek čistilka VI       ekonomski tehnik    

 

Javna dela

   
   

 

(Skupno 6.298 obiskov, današnjih obiskov 7)
Dostopnost