IZBIRNI PREDMETI 2019/2020

Izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi najmanj tri izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega in najmanj tri iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

Poleg pouka obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja šola tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov. Za učence 1. razreda je ponujen tuji jezik angleščina, za učence 4., 5. in 6. razreda predmeti s področja tehnike, umetnosti, računalništva in športa ter za 7., 8. in 9. razred drugi tuji jezik.

Učencem in staršem je v pomoč predstavitev s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načina izbire in drugih posebnosti.

V šolskem letu 2019/2020 izvajamo naslednje obvezne izbirne predmete:

UČITELJ PREDMET TED. LET.
Urška Jekler Likovno snovanje I (LS1) 1 35
Urška Jekler Likovno snovanje II (LS2) 1 35
Tanja Lekić Ljudski plesi (LPL) 1 35
Tanja Lekić Šport za zdravje (ŠZZ) – igre z žogo, loparji 1 35
Tanja Lekić Izbrani šport – nogomet (IŠP) 1 35
Tanja Lekić Šport za sprostitev (ŠSP) 1 35
Martina Maček Rastline in človek (RČL) 1 35
Martina Maček Poskusi v kemiji (POK) 1 35
Barbara Stopar Računalništvo – Urejanje besedil (UBE) 1 35
Barbara Stopar Računalništvo – Multimedija (MME) 1 35

 

(Skupno 149 obiskov, današnjih obiskov 1)