IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Šola mora ponuditi najmanj tri izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega in najmanj tri iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Poleg pouka obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja šola tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov. Za učence 1. razreda je ponujen tuji jezik angleščina, za učence 4., 5. in 6. razreda predmeti s področja tehnike, umetnosti, računalništva in športa ter za 7., 8. in 9. razred drugi tuji jezik. V šolskem letu 2023/2024 izvajamo naslednje obvezne izbirne predmete:

UČITELJ PREDMET TED. LET.
Urška Jekler OIP – LIKOVNO SNOVANJE 1 1 35
Urška Jekler OIP – LIKOVNO SNOVANJE 2 1 35
Urška Jekler OIP – LIKOVNO SNOVANJE 3 1 35
Damjan Horžen OIP – IZBRANI ŠPORT 1 35
Damjan Horžen OIP – ŠPORT ZA SPROSTITEV 1 35
Damjan Horžen OIP – ŠPORT ZA ZDRAVJE 1 35
Urška Jekler OIP – VZGOJA ZA MEDIJE-TELEVIZIJA 1 35
Barbara Kramžar OIP – SODOBNA PRIPRAVA HRANE 1 35
Barbara Kramžar OIP – NAČINI PREHRANJEVANJA 1 35
Barbara Kramžar OIP – POSKUSI V KEMIJI 1 35
Tinka Gerjevič OIP – SONCE, LUNA, ZEMLJA 1 35

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenci so na osnovi ponudbe šole izbrali neobvezne izbirne predmete. Vanje se vključujejo glede na interes. Ko se odločijo za predmet, je za tisto šolsko leto NIP za učence obvezen. Hkrati dobi značilnosti vseh ostalih predmetov, le da se ne ocenjuje. V šolskem letu 2022/2023 izvajamo naslednje neobvezne izbirne predmete:  

UČITELJ PREDMET TED. LET.
Tanja Lekić Šport (NŠP) 1 70
Andrej Stopar Računalništvo (NRA) 2 70
Urška Jekler Umetnost (NUM) 1 35

(Skupno 533 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost