NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 2. TRIADE

V šol. letu 2022/23 učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov.

Učenci bodočega 4., 5. in 6. r. na naši šoli izbirajo med sledečimi predmeti: drugi tuj jezik-nemščina, drugi tuj jezik-francoščina, šport, tehnika, računalništvo in umetnost.

  • V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure

  • Šola učencem in staršem predlaga, da drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli.

O izbiri bodo učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta.

PUBLIKACIJA- predstavitev neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2022/2023  

(Skupno 78 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost