Rezervacije in odsotnosti starši uveljavljate pisno na obrazcih – Vloga za povračilo strokov živil in rezervacije, ki jih dobite pri vzojiteljici ali tajništvu ter ga oddajte v oddelku in skupaj z vzgojiteljico preverite izostanek.

Ker v poletnih mesecih tudi delavci vrtca koristijo letni dopust, je potrebno v času, ki ga določi vrtec, sporočiti, v katerem časovnem obdobju bo otrok odsoten in sicer na posebnem obrazcu , katerega oddajo vzgojiteljici ali v tajništvo.

 Natančnejša pravila o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti npr.: odštevanje zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti določi S sklepom lokalna skupnost kot ustanoviteljica vrtca (3. odstavek 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo, Ur. l. RS 97/2003).

 

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost