Z uvajanjem medaicije smo začeli v šolskem letu 2008/2009. kjer smo se Svet staršev, Svet zavoda, starše in učence seznanili z mediacijo ter reševanjem konfliktov na drugačenf način. Mediacija je postopek, v katerem se osebe, ki imajo konflikt, ob pomoči tretje osebe, medaitorja, pogovorijo in ugotovijokje so točke n jihovega spora, izrazijo svoja čustva, želje, mnenja, stališča in poksušajo skupaj najti rešotev, s katero bodo vsi zadovoljni. V procesu mediacije učenci aktivno rešujejo nastali konflikt in prevzemajo odgovornost za njegovo rešitev. v procesu mediacije se učenci učijo medsebojne komunikacije, iskanja in evalviranja rešitev, sprejamnja odgovornosti za lastne odločitve, sobivanja z drugače mislečimi in predvsem veščin nenasilenga reševanja konfliktov.

Šolska in vrstniška mediacija tako predstavlja preventivo na pdoročju medvrstniškega nasilja.

 

Učitelji mediatorji: Renata Baznik, Janja Leskovar, Jasmina Vučič, Sergeja Beluhan, Urša Jekler, Mojca Šterk, Irena Rimc Voglar, NAtalija Zmazek in Andreja Ninković.

(Skupno 39 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost