CAP (Child Assault Prevention ) – Program za preventivo zlorabe otrok

je program Mednarodnega centra za preprečevanje nasilja iz New Jerseja, ZDA. Izvaja se v ameriških zveznih državah ter številnih državah širom posvetu. V Sloveniji se izvaja od leta 1998, trenutno pod okriljem društva Ključ. Je eden najbolj vseobsegajočih in inovativnih preventivnih programov na tem področju.

Ključ uspešnost programa je v njegovi osnovni filozofiji vlivanja moči otrokom in pozitivnega podkrepljevanja. Cilj CAP-a je integrirati najboljše zmožnosti posamezne skupnosti, da bi se zmanjšala ranljivost otrok in mladostnikov za psihično, fizično in spolno nasilje.

Izhodišče programa

Za uspešno preventivno delo je potrebno razumeti, kako pride do določenih stvari. Če ne razumeš, kako do nečesa pride, si pri preprečevanju tega nemočen. Snovalci programa so tako ugotovili, da v zvezi z zlorabo otrok obstajajo določeni miti in da je potrebno le–te razbiti in jih nadomestiti z realnostjo. Tako moramo tudi otroke naučiti realnosti o tem, kako lahko pride do napadov nanje. Poučevati jih moramo o realnosti zlorab, da jih bodo znali prepoznati in se spoprijeti s potencialno nevarnimi situacijami.

Otroci pa potrebujejo pozitivne, vzpodbudne in moč vlivajoče informacije, s pomočjo katerih bodo bolj zaupali vase in v ljudi okrog sebe. Zato ni smiselno, da jim posredujemo informacije na strašljiv način, da jih postane strah in se znajo potencialno nevarnim situacijam le izogibati, ampak jih moramo učiti pozitivnih strategij, s katerimi jim vlivamo moč in jih ne postavljamo v vlogo žrtve.

Poleg nudenja več primernih informacij pa moramo otroke tudi usposobiti, da te informacije uporabijo. Naučiti jih moramo vedenjskih strategij, kako v določenih situacijah lahko in celo morajo reči »ne« – otrokom ali odraslim. Avtoriteta nobenega odraslega ne sme nikdar ogrožati otrokove pravice, da je varen.

Zadnja stopnja pri zmanjševanju ranljivosti otrok je zmanjševanje njihove izoliranosti. Otroci potrebujejo prijatelje vsaj toliko kot odrasli, saj navadno nimajo na voljo skupin za samopomoč in drugih oblik podpore. Tudi starši in ostale bližnje odrasle osebe jim ne morejo biti vedno na voljo, zato je pomembno, da jih naučimo skrbeti drug za drugega.

Opis programa

CAP je primarni preventivni program, ki predstavlja trosmerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke vsebuje tudi delavnico za šolsko osebje in starše. Vsi morajo izvedeti, kako preprečiti zlorabo in kaj storiti, ko do nje pride.

Delavnica za šolsko osebje –

je dvourno predavanje, ki ga pripravijo CAP izvajalci za vse zaposlene na šoli. Na predavanju predstavijo vrste zlorab, podrobno opišejo delavnico v razredu, naštejejo in opišejo znake zlorabe, učijo aktivnega poslušanja za delo z otrokom v krizi, naštejejo organizacije, ki se s tem ukvarjajo v okolišu in katerim zlorabo lahko prijavijo, pojasnijo, kakšne so zakonske pravice in dolžnosti zaposlenih na šoli v zvezi s prijavljanjem zlorab ali zanemarjanja.

Delavnica za starše –

V njej se predstavi podrobnejše informacije o vsem zgoraj naštetem, s posebnim poudarkom na komunikacijskih spretnostih potrebnih za pogovor z otrokom o zlorabah in uspešnih strategijah za odzivanje na otroka v krizi. Staršem podrobno opišemo delavnico v razredu.

Delavnica za otroke –

izvaja v razredu ali skupini CAP osebje. S pomočjo igre vlog in vodene skupinske diskusije delavnica otroke in mladostnike uči kako prepoznati in ravnati v potencialno nevarnih situacijah. Preko iger vlog se predstavi najbolj pogoste ogrožujoče situacije, s katerimi se lahko sreča otrok ali mladostnik. CAP poudarja asertivnost, pomoč vrstnikov, komunikacijske spretnosti in spretnosti poročanja kot prevencijske strategije.

V Sloveniji se izvajajo delavnice za otroke v vrtcu, na razredni stopnji OŠ in v zavodih za otroke s posebnimi potrebami.

Opis delavnice za otroke (razredna stopnja OŠ)

V razredu (3. razreda 9-letne OŠ) izvedejo delavnico trije CAP izvajalci. Delavnica traja 60 minut. Otroci se je udeležijo, če se s tem strinjajo starši. Delavnico vodi eden od izvajalcev, ostala dva pa odigrata štiri igre vlog. Predstavljene so tri različne oblike zlorab. Začnemo z najbolj pogostim nasiljem med vrstniki, nadaljujemo z napadom neznanca in končamo z zlorabo znanega odraslega. Vrstni red je določen premišljeno, da bi otroke najprej naučili ravnanja v bolj pogostih oblikah zlorabe, postopoma pa tudi ravnanja v bolj zapletenih oblikah zlorabe, ki ga otrok pozna in mu zaupa.

Prvi del programa govori o pravicah, še posebej o treh: VARNI, MOČNI in SVOBODNI. Te pravice se pojasnijo in skupaj ugotavljamo, kaj se zgodi, če so te pravice odvzete.

Sledi igra vlog, v kateri pokažemo prizor z nasilnim vrstnikom. Ko je končana, se pogovarjajo in analizirajo videno. Skupaj pridejo do ugotovitve, da je:

 • Potrebno reči »NE«.

 • Poiskati pomoč vrstnika.

 • Povedati o dogodku odrasli osebi.

  Upoštevajoč te predloge, se prizor ponovno odigra. Otroci lahko v igri sodelujejo kot prijatelji.

  Nadaljujemo z drugo igro vlog, kjer se prikaže napad s strani neznanca. Ponovno sledi razgovor z analizo, kjer se naučijo:

 • Česa neznancu ne smemo povedati.

 • Potrebne razdalje pri pogovoru z neznancem.

 • Osnovnih samozaščitnih veščin.

 • Varovalnega krika.

 • Opisovanja neznanca.

  Pogovarjajo se tudi o različnih zvijačah, ki bi jih neznanec lahko uporabil. Ponovno se zaigra prizor z upoštevanjem novih ugotovitev. Otroci spet lahko igrajo prijatelje.

  V tretji igri vlog pa se srečajo z nasiljem s strani znane osebe. Najprej se pogovarjajo o izkušnjah z znanimi osebami, sledi igra vlog in nato analiza le-te, v kateri ugotavljajo, kakšni so dobri in slabi poljubi, dobre in slabe skrivnosti, komu res lahko zaupamo in kaj narediti, če nam ne verjamejo. Naučimo se, da:

 • moramo včasih tudi znanim odraslim osebam reči »NE« in

 • da tega ne smemo zadržati zase, ampak povedati nekomu, ki mu zaupamo.

  Sledi ponovno igra vlog, kjer upoštevamo naučeno. V tej igri otroci ne sodelujejo.

  V četrti igri vlog nastopi razredničarka, kar je otrokom zelo všeč. Namen učiteljevega sodelovanja je, da otrokom z jasnimi besedami in frazami povemo, da jim je v šoli nekdo na voljo, če se počutijo ogrožene ali v nevarnost. Nekdo, ki jim bo prisluhnil in jim bil na voljo.

  Delavnico za otroke zaključimo tako, da obnovimo strategije, ki so se jih naučili in jim povemo, kar sledi:

  Čas za obnovo

  To je specifika tega preventivnega programa. Gre pa za to, da ob zaključku delavnice vse otroke, ki to želijo,CAP izvajalci povabijo naj se oglasijo v mirnem kotičku na šoli (knjižnica), kjer jih bodo počakali po delavnici, da bi se z njimi pogovorili, o tem, kako so doživeli delavnico, o svojih podobnih izkušnjah in o tem, kar so se naučili. Pridejo v trojkah, ostanejo nekaj minut in se vrnejo v razred. Ostali otroci v tem času v razredu rišejo, kar želijo v zvezi z delavnico.

  Ta zadnji del CAP delavnice ni namenjen iskanju zlorabljenih otrok, čeprav pa kakšen otrok občasno razkrije situacijo, ki zahteva, da CAP izvajalci o tem obvestijo šolo, CSD ali policijo.

   Pripravila: Andreja Ninković, spec.

   

 

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost