OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Predšolska vzgoja za otroke s posebnimi potrebami

Oblike pomoči v vrtcu

V programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se otrokom lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa ter zagotovi dodatna strokovna pomoč, ki jo izvaja strokovni delavec za zgodnjo obravnavo in drugi strokovni delavci, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo stopnje in smeri izobrazbe strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

Pri izvajanju prilagojenega programa za predšolske otroke se lahko prilagaja vsebina, organizacija in način izvajanja.

Otrokom je potrebno prilagoditi prostor in pripomočke v skladu z navodili za prilagojeno izvajanje programov in v skladu s prilagojenimi programi, ki jih sprejme ali določi pristojni strokovni svet.

Otroci lahko pridobijo tudi fizično pomoč v vrtcu ali drugi ustrezni ustanovi, pomoč strokovnega delavca za znakovni jezik ali strokovnjaka za prilagojeno sporazumevanje in delo z gluhoslepimi, na predlog multidisciplinarnega tima se lahko zniža tudi normativ v skupini v vrtcu, zavodu ali drugi ustrezni ustanovi.

Če je otrok vključen v prilagojeni program za predšolske otroke, se lahko multidisciplinarni tim s starši dogovori, da se staršem povrnejo stroški prevoza iz kraja prebivališča do zavoda in nazaj. V tem primeru se o povračilu stroškov dogovorijo z vrtcem

Izvajanje pomoči

Pomoč otroku poteka v vrtcu ali zavodu v oddelku, izven oddelka, na domu ali v zavodu, osnovni šoli s prilagojenim programom in drugi ustanovi. Fizična pomoč ali pomoč strokovnega delavca za znakovni jezik ali za delo z gluhoslepimi se na domu ne izvaja.

Pomoč otroku poteka v skladu z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo. Lahko se izvaja tudi pred izdelavo individualnega načrta ali zapisnika multidisciplinarnega tima, če strokovna skupina za zgodnjo obravnavo v vrtcu oceni, da je to potrebno.

V vrtcu ali zavodu se oblikuje strokovna skupina za zgodnjo obravnavo. Člani strokovne skupine za zgodnjo obravnavo v vrtcu ali zavodu so svetovalni delavec, strokovni delavci v oddelku in strokovni delavec za zgodnjo obravnavo, ki redno sodelujejo s koordinatorjem v centru za zgodnjo obravnavo. Člani strokovne skupine so usposobljeni v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje programov predšolske vzgoje.

Strokovna skupina za zgodnjo obravnavo na podlagi individualnega načrta pomoči družini ali zapisnika centra za zgodnjo obravnavo za vsakega otroka in družino določi okvirno letno vsoto ur, ki jih tak otrok potrebuje in glede na svoje kadrovskezmožnosti. Pomoč zagotavlja vzgojitelj za zgodnjo obravnavo, vrtec se lahko obrne tudi na osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Prehod v izobraževanje

Starši otroka, ki se bo vpisoval v program osnovne šole, morajo najkasneje šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo od multidisciplinarnega tima pridobiti individualni načrt pomoči družini ali zapisnik, v katerem tim predlaga ustrezni osnovnošolski program za otroka, pri čemer upošteva tudi mnenje vrtca, če je bil otrok vključen vanj.

Podroben opis postopka je objavljen na državnem portalu eUprava.

Programi

 

 

(Skupno 438 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost