Spoštovani starši!

V ponedeljek se vaši otroci vračajo v šolske klopi. Glede na spremenjene razmere smo za vas v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo pripravili navodila za izvajanje pouka in dela v vrtcu.

V navodilih smo opredelili vse dejavnosti, s katerimi se bodo otroci srečevali (prihod, odhod, kosilo, igra, pripomočki).

Po najboljših močeh  se bomo trudili zagotoviti varnost vaših otrok in zaposlenih.

Prosimo vas, da navodila preberete in jih predstavite otrokom, bodo pa o njih govorili tudi s svojimi vzgojiteljicami in pomočnicami, razredničarkami ter učitelji podaljšanega bivanja. Pravila in navodila bomo po potrebi sproti spreminjali ter se prilagajali novonastali situaciji, zato vas prosimo za razumevanje in dosledno izvajanje navodil.

Vidimo se v ponedeljek!

Maja Matrić, ravnateljica

IZVAJANJE POUKA V ČASU KORONAVIRUSA

VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED

Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2-metrsko medosebno razdaljo.

1. triada

 • Učenci 1. in 3. razreda vstopajo pri vhodu 1. triade.
 • Učenci 2.razreda vstopajo skozi drsna vrata (prehod med šolo in vrtcem).
 • V primeru gneče počakajo na prost vstop na označenem mestu na primerni razdalji.
 • V garderobi je dežurni učitelj/javni delavec, ki sprejema učence posamezno v garderobo.
 • Starši v garderobo ne vstopajo. Otroka predajo na vratih garderobe.
 • Učenci 2. in 3. razreda, ki pridejo v šolo pred 7.00 se zberejo v jedilnici.

9. razred

 • Učenci ki prihajajo peš ali s kolesi, lahko v šolo pridejo le 10 minut pred pričetkom pouka.
 • Učenci vstopajo skozi drsna vrata upravnega dela s strani šolskega trga.
 • Pri prihodu v šolo morajo učenci uporabljati zaščitne maske.
 • Celoten pouk bo potekal v računalnici, za garderobo pa bo urejeno v knjižnici.
 • Svoja oblačila in obutev učenci odložijo na označen prostor v knjižnici, nato samostojno odidejo v računalnico, kjer bodo potekale vse ure pouka.
 • Učenci med odmori ne zapuščajo učilnice.

Sprememba urnika za 9. razred:

Vsi obvezni izbirni predmeti in dejavnosti v okviru RAP se izvajajo še vedno na daljavo.

 

ŠOLSKO  KOSILO

Časovni termin izvajanja kosil se spremeni.

11.55 –12.20 / učenci 9.r.  ter učenci, ki niso vključeni v OPB
12.25 – 12.40 / učenci 1. a in 1. b
12.45 – 13.15 / učenci 2. a in 2. b
13.15 – 13.35 / učenci 3. a in b

ODHOD DOMOV

 • Učenci, ki odhajajo domov z avtobusom, odidejo domov s prvim avtobusom v njihovi smeri.
 • V garderobi je dežurni učitelj/javni delavec, ki nadzoruje učence pri oblačenju in obuvanju. Naenkrat so lahko v garderobi po en učenec iz 1., 2. in 3.razreda. Paziti je potrebno na razmik med učenci.
 • Starši pričakajo otroka pri drsnih vratih pod nadstreškom prehoda iz šole v vrtec, kjer bodo talne označbe za upoštevanje varnostne razdalje.

Odhod iz OPB

 • Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje so razporejeni:
  • Učenci 1.a razreda v učilnici 1.a- učiteljica Mihaela Slovenc
  • Učenci 1.b razreda v učilnici 1.b- učiteljica Darja Preskar
  • Učenci 2.a in 2.b razreda v učilnici 2.a- učiteljica Martina Vogrin
  • Učenci 3.a in 3.b razreda v učilnici 2.b- učitelj Blaž Milar
 • Starši prevzamete svojega otroka s terase posamezne učilnice. Potrkate in počakate na terasi. V učilnico ne vstopajte.
 • Učenci 9. razreda, ki gredo domov z avtobusom, čakajo na šolskem trgu, v primeru dežja ostanejo v knjižnici.
 • Učenci, ki odhajajo domov z avtobusom, odidejo domov s prvim avtobusom v njihovi smeri.
 • Učenci in učitelj morajo uporabljati zaščitne maske.

AVTOBUSNI PREVOZ

 • Vozni red prihodov in odhodov avtobusa ostane nespremenjen.
 • Na avtobusu je potrebno vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo.
 • Vsak učenec sedi v svoji vrsti ob oknu. Sedež poleg njega je prazen. Tudi če učenca izhajata iz istega gospodinjstva, sedita vsak zase.
 • Na avtobus učenci vstopajo pri zadnjih vratih avtobusa.
 • Za vse učence, ne glede na starost, je po navodilih Ministrstva za infrastrukturo, obvezna uporaba zaščitnih mask.

Učenci v šolo ne nosijo svojih stvari. Šolske torbe bodo puščali v šoli.

Staršem in vsem drugim, ki niso zaposleni na šoli, je vstop dovoljen le ob predhodni najavi in ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov (nošenje maske, razkuževanje rok, varnostna razdalja). 

Cerklje ob Krki, 14. 5. 2020

 

(Skupno 280 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost