Spoštovani starši in učenci!

Ob postopnem vračanju učencev v šolo smo v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje pripravili nova navodila za izvajanje pouka. V skladu z navodili NIJZ morajo tudi učenci, ki se v tem tednu vračajo v šolo, s seboj prinesti podpisano izjavo staršev. V izjavi zagotavljate, da učenci v zadnjih 14-ih dneh niso imeli simptomov COVID-19, niso bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužbe COVID-19 ter, da boste ob pojavu simptomov pri otroku ali drugem članu gospodinjstva otroka pustili doma. Zaradi časovne stiske vam izjavo nismo uspeli posredovati po navadni pošti. Učencem 4. in 5. razreda jo bomo razdelili v ponedeljek, vsem ostalim učencem pa v sredo. Prosimo, da ob ponovni vrnitvi v šolo upoštevate pogoje, navedene v izjavi.

Učenci se v šolo vračajo po naslednjem razporedu:

 • 1. 6. 2020 učenci 4. in 5. razredov
 • 3. 6. 2020 učenci 6., 7. in 8. razredov.

Pouk bo za vse učence potekal nekoliko drugače. V navodilih smo zajeli vsa priporočila in začrtali nov način dela. V kolikor se bo izkazala potreba, bomo določena pravila prilagodili tako, da bo delo potekalo čim bolj tekoče. V primeru prijav na šolsko prehrano se vračamo na stanje pred korono. Tako morate kosila ponovno odjavljati na ustaljene načine v tajništvu. Če boste potrebovali dodatne informacije, nas prosim kontaktirajte.

Zaenkrat vas lepo pozdravljamo.

dr. Maja Matrić, ravnateljica

PROTOKOL IZVAJANJA POUKA V ČASU KORONAVIRUSA

1.       PRIHOD DO ŠOLE

 • prihod z avtobusom
 • individualni prevoz s strani staršev, ki naj se držijo dogovorjene ure prihoda v šolo
 • peš

2.       VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED

 • Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo primerno razdaljo.

1. triada

 • Učenci 1. in 3. razreda vstopajo pri vhodu 1. triade. Vrata so odprta, da se izognemo prijemanju kljuk.
 • Učenci 2. razreda vstopajo skozi drsna vrata (prehod med šolo in vrtcem). Vrata so odprta, da se izognemo prijemanju kljuk.
 • V primeru gneče počakajo na prost vstop na označenem mestu na primerni razdalji.
 • Starši in učenci upoštevajo varnostno razdaljo (talne označbe).
 • V garderobo učenci vstopajo posamezno, spremlja jih Katja Kolman (6.00−7.30)
 • Starši v garderobo ne vstopajo. Otroka predajo na vratih garderobe, ki so odprta, da se izognemo prijemanju kljuk. Po pričetku pouka vrata zapremo.
 • Jutranje varstvo izvaja Tanja Hajdinjak (6.30 −7:00) v učilnici 1. b. Ob 7.00 pošlje učence 1. a posamezno v učilnico 1.a.
 • MARTINA GROJZDEK po sprejemu v garderobi učence usmerja učence v razrede. (6.3030). Do 7.00 ure učence usmeri v jedilnico, kjer vsak učenec sedi za svojo mizo in počaka do prihoda učiteljice.
 • V razredih so že učitelji, ki sprejemajo učence od 7. ure dalje.

2. in 3. triada

 • Učenci ki prihajajo peš ali s kolesi, lahko v šolo pridejo le 10 minut pred pričetkom pouka.
 • Vstopajo pri vhodu predmetne stopnje
 • Vstopa največ pet do deset učencev naenkrat
 • Pri vhodnih vratih je 1. dežurni učitelj, ki opozarja učence na varnostno razdaljo, nošenje mask in razkuževanje rok. Priporočljivo je, da učenci izven učilnic nosijo maske.
 • V garderobi je 2. dežurni učitelj, ki skrbi za red in usmerja učence v razrede.
 • V razredu je že učitelj, ki poučuje 1. uro, in sprejema učence od 7.ure dalje.
 • Učenci izvajajo pouk v določenih učilnicah
 • Učitelj se že zjutraj pripravi na pouk za vse ure, ki jih ima določen dan na urniku.
 • Med odmori so učenci pod nadzorom učiteljev
 • Učenci med odmorom zapustijo učilnico le po določenem razporedu:
  • odmor: 6.a in 6.b razred
  • odmor: 7.a in 7.b razred
  • odmor: je malica
  • odmor: 8.a razred

Učitelje seveda spodbujamo, da učencem omogočite tudi vmesne organizirane odmore ali pouk na prostem, učenci pa lahko posamezno odidejo na stranišče tudi med uro. V 4. in 5. razredu določijo sprostitveni odmor razredničarke.

 • Urnik (začetek in konec ure) za 4.r. je časovno usklajen z oddelki od 5.r. do 9.r.

9. razred

 • Učenci ki prihajajo peš ali s kolesi, lahko v šolo pridejo le 10 minut pred pričetkom pouka.
 • Vstopajo skozi drsna vrata upravnega dela s strani šolskega trga.
 • Na hodniku pred vstopom v upravni del je dežurni učitelj/javni delavec (JASMINA STARČEVIČ), ki sprejema posamezne učence in jih usmeri proti knjižnici.
 • Vrata v upravni del, knjižnico in računalnico so odprta, da se izognemo prijemanju kljuk.
 • Svoja oblačila in obutev odložijo na označen prostor v knjižnici. Učenci samostojno odidejo v računalnico, kjer bo potekal celodnevni pouk.
 • V razredu je že učitelj, ki poučuje 1. uro, in sprejema učence od 7.ure dalje.
 • Učitelj, ki nadaljuje s poukom naslednjo uro, je pred razredom oz. v knjižnici minuto ali dve pred zaključkom predhodne ure in je z njimi tudi v času odmora. Učenci med odmori ne zapuščajo učilnic (Učenci ne smejo biti sami v razredu.).

DEŽURSTVO NA HODNIKU V GARDEROBI PS, 1. NADSTROPJU NA HODNIKU IN V JEDILNICI

 

DEŽURSTVO, VARSTVO VOZAČEV za učence od 4.r. do 9.r.

Varstvo vozačev je na šolskem igrišču, v primeru slabega vremena pa učenci čakajo na avtobus v podhodu med šolo in vrtcem.

3.       POTEK DELA V ŠOLI

3.1       UČILNICA

Razdelitev učilnic:

Učilnice od 1. do 3. razreda ostanejo enako kot pred korona virusom.
Učilnice od 4. do 9. razreda se spremenijo zaradi števila učencev in velikosti učilnic:

 • Med učenci je razdalja v širini ene mize
 • Razrednik določi stalni sedežni red z imeni učencev.
 • Pred začetkom pouka je potrebno učilnice temeljito prezračiti.
 • Vrata učilnice naj bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke.
 • Kljuko in notranje površine v učilnici učiteljica večkrat obriše z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom. Učitelj-ica učilnico večkrat na dan prezrači.

Urnik v 9. razredu je zopet takšen, kot so ga imeli pred korona virusom.

3.2 UČILNICA  –  čistilka

 • Po zaključku pouka prezrači učilnice in razkuži mize, stole okenske police, kljuke…
 • Računalnike, tipkovnice, monitorje, miške razkuži pred uporabo in ob zaključku pouka (9. razred).

3.3 UPORABA SANITARIJ in HODNIKOV

 • Ves čas izvajanja pouka so na hodniku javna delavka VALENTINA HUDOROVIČ (1.triada) ter  JASMINA STARČEVIČ in DOLOČENI DEŽURNI UČITELJ (hodnik v 1. nadstropju), ki nadzorujejo posamične odhode učencev iz različnih razredov  na stranišča.
 • Učenci 9. razreda uporabljajo sanitarije pri knjižnici. Za posamične odhode poskrbi učitelj, ki poučuje določeno uro.
 • Učenci naj upoštevajo talne označbe o medsebojni razdalji (na to jih učitelji opozorijo pri podajanju navodil za upoštevanje ukrepov).
 • Čistilka MARTINA GROJZDEK vsako uro razkužuje kljuke, podajalnike brisačk, umivalnike… ter vse tiste dele na hodnikih, kjer večkrat pride do dotikov (ograje, kljuke…).

3.4 ŠOLSKA MALICA

 • Čistilke po razredih, v katerih se bo izvajal pouk, pripravijo večje serviete, ki jih učencem razdeli učiteljica.
 • Pred vse učilnice, v katerih se bo izvajal pouk sta Katja Kolman in Blaž Miler pripravila mizo za odlaganje šolske malice. Mize razkužijo čistilke.
 • Malico učenci zaužijejo v razredih, razen 9. razreda, ki jo zaužijejo v jedilnici.
 • Mize pred razdelitvijo malice in po njej razkužijo učenci sami, učitelj-ica jih le nadzoruje.
 • Nadzor nad učenci v času malice izvajajo določeni učitelji. Nadzor se izvaja s hodnika, vrata vseh učilnic so odprta.
 • Malico do razredov (miza pred učilnico) prinesejo JASMINA STARČEVIČ, DEŽURNI UČITELJ (2 in 3. triada),  MARTINA GROJZDEK in VALENTINA HUDOROVIČ (1. triada)  Prav tako tudi odnesejo umazano posodo nazaj v pomivalnico za 1.triado.
 • Umazano posodo učencev 2. in 3. Triade odnesejo v pomivalnico dežurni učenci.
 • Malico učencem razdelijo učitelji-ce. Pri razdeljevanju poleg zaščitnih mask uporabljajo tudi zaščitne rokavice (1. triada )
 • Učenci 2. in 3. triade si vzamejo malice sami, učitelj, ki je bil z njimi 3. šolsko uro, jih pri tem le nadzira
 • Učence 9. razreda v jedilnico spremlja učitelj, ki ima z njimi 3. šolsko uro pouk, in je ves čas malice prisoten v jedilnici. Na koncu jih pospremi nazaj v učilnico.
 • Učenci in učitelj morajo do prihoda v jedilnico uporabljati zaščitne maske.
 • Malico pred prihodom učencev kuharice nastavijo na razkužene mize ter za njimi tudi pospravijo in ponovno razkužijo.

3.5   ŠOLSKO  KOSILO

Od 1. 6. 2020 znova veljajo prijave na kosilo, ki so veljale pred korono. To pomeni tudi, da je potrebno vsako odjavo kosila pravočasno sporočiti v šolo.

Časovni termin izvajanja kosil se spremeni.

 • skupina – 11:25 do 11:50 za učence OPB1
 • skupina – 11:50 do 12:15 za vozače za Gazice ter vse vozače iz OPB ter tiste, ki gredo po kosilu domov
 • skupina – 12:15 do 12:40 za učence  OPB2, OPB3 – glede na trenutno situacijo
 • skupina – 12:40 do 13:00 za vse ostale učence in OPB4

 JEDILNICA:

 • Pred pričetkom prvega kosila čistilka MARTINA GROJZDEK razkuži vse mize v jedilnici.
 • Mize so razporejene tako, da vsak učenec sedi za svojo mizo. Za vsako mizo je le en stol.
 • Pri čakanju v koloni na je med njimi varnostna razdalja 1,5 m, kar bo prikazano tudi s talno označbo.
 • Samo po en učenec se pomika ob razdelilnem pultu in odide za mizo, ki je zanj določena.
 • Ko učenec zaključi s kosilom, odnese pladenj s posodo v pomivalnico.
 • Ko pospravi pladenj s posodo, se vrne na svoje mesto in počaka na navodilo učitelja o odhodu v učilnico.
 • Ko je jedilnica prazna, jo kuharice pospravijo in razkužijo mize.

3.6  ODHOD DOMOV

 • V garderobi je dežurni učitelj, ki nadzoruje učence pri oblačenju in obuvanju. Naenkrat je lahko v garderobi po pet učencev. Paziti je potrebno na razmik med učenci.
 • Učenci, ki odhajajo domov z avtobusom, odidejo domov s prvim avtobusom v njihovi smeri.
 • Za učence razreda poskrbi učitelj, ki je z njimi zadnjo uro ter jih odpelje v varstvo k ostalim učencem. Z njimi je do odhoda avtobusa.

3.7  ODHOD V PODALJŠANO BIVANJE

 • Od 1. 6. 2020 znova veljajo prijave v podaljšano bivanje kakor pred korono. V primeru, da vaš otrok podaljšanega bivanja ne bo obiskoval, to sporočite razredničarkam.
 • Učence, ki se bodo vključili v OPB, sprejmejo učitelji OPB ob 11. uri in jih pričakajo v določenih razredih.
 • MIHAELA SLOVENC– učenci 1. a/b razreda – učilnica 1. a
 • MARTINA VOGRIN – učenci 2.ab razreda – učilnica 1. b
 • DARJA PRESKAR– učenci 3.ab razreda – učilnica 2. a
 • BLAŽ MILAR – učenci 4.ab in 5.a razreda – učilnica 2.b
 • Pred prihodom učencev v učilnico OPB je potrebno proste mize razkužiti (učitelj OPB)
 • Učenci 1. razreda, ki so vključeni v OPB, počakajo v svojih razredih, učenci 2. b se prestavijo v učilnico 2.a in učenci 3.a in 3.b  se prestavijo v učilnico 2. b.

Vsi zgoraj omenjeni učitelji izvajajo OPB od 11.00 do 16.00, razen Martine Vogrin, ki zaključuje z delom ob 15.10.

Odhod iz OPB

 • Starši prevzamejo svojega otroka pri garderobi 1. triade. Potrkajo na vrata terase, nato se vrnejo pred garderobo. V učilnico ne vstopajo.

3.8  AVTOBUSNI PREVOZ

 • Vozni red prihodov in odhodov avtobusa ostane nespremenjen.

Zaenkrat pri uporabi javnega prevoza ostajajo enaka pravila. V primeru sprememb vas bomo obvestili.

 • Na avtobusu je potrebno vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo.
 • Vsak učenec sedi v svoji vrsti ob oknu. Sedež poleg njega je prazen. Tudi če učenca izhajata iz istega gospodinjstva, sedita vsak zase.
 • Na avtobus učenci vstopajo pri zadnjih vratih avtobusa.
 • Za vse učence, ne glede na starost, je po navodilih Ministrstva za infrastrukturo, obvezna uporaba zaščitnih mask.

Cerklje ob Krki, 30. 5. 2020

dr. Maja Matrić, ravnateljica OŠ Cerklje ob Krki

(Skupno 218 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost