HIŠNI RED

ŠOLSKI HIŠNI RED

– Redni šolski pouk se prične ob 7.45. uri in konca po urniku za posamezne oddelke. Vstop v šolo je mogoc 15 minut pred začetkom pouka.

– Učenci prihajajo v šolo pravočasno in ne zamujajo k uram pouka. Ce pouk iz opravičenih razlogov zamudijo, se opravičijo.

– Če učenec pride v šolo prej, počaka v učilnici, kjer je organizirano varstvo vozačev. Za učence prvega razreda devetletke je organizirano jutranje varstvo.

– Učenci oblačila in obutev shranjujejo v garderobah, določenih za vsak razred, ne jemljejo in ne skrivajo tujih predmetov. V garderobi ne puščajo denarja in vrednejših stvari.

– Učenci v šolskih prostorih nosijo copate. V copatih naj ne hodijo pred vhod šole ali na šolsko dvorišče.

– Malica za učence poteka v odmoru po 2. šolski uri, učenci malicajo v razredu, kjer bo potekala 3. šolska ura. Pri malici je prisoten učitelj, ki poučuje 3. šolsko uro, dokler učenci ne razdelijo malice.

– Pri malici se učenci obnašajo kulturno, reditelji skupaj z učiteljem poskrbijo za dogovorjeni način delitve hrane po klopeh.

– Učencem predmetne stopnje je prepovedano zadrževanje na površinah, ki so namenjene otrokom iz vrtca in razredne stopnje.

– Med odmori učenci ne smejo zapuščati šolskega območja in brez vednosti učitelja hoditi domov.

– Zunaj šolske stavbe so učenci obuti v čevlje.

– Učenci v šolo ne smejo prihajati v rolerjih in z rolkami.

– Dežurni učenec skrbi za izvajanje nalog, določenih s pravilnikom o dežuranju. Ostali učenci dežurnega učenca ne ovirajo pri delu.

– Za higieno in red v razredu skrbijo in so odgovorni vsi učenci, skupaj z reditelji in učitelji.

– Vsi učenci pri  pouku sodelujejo, si pomagajo in spoštujejo pravila lepega vedenja.

– Nihče nima pravice motiti pri delu sošolcev in učitelja. V primeru, da ucenec kljub veckratnim opozorilom še vedno moti pouk, ga ucitelj pospremi na razgovor k vodstvu šole ali v šolsko svetovalno službo. Zamujeno uro učenec nadoknadi po pouku.

– Učenci in učitelji znamo pozdraviti, se zahvaliti in  se opravičiti.

– Tekanje, prerivanje in igranje na stopniščih je nevarno in zato ni dovoljeno.

– Nepotrebno zadrževanje učencev na straniščih ni primerno. Paziti pa morajo na red in čistočo.

– Vsakršno nasilno vedenje in razgrajanje ni dovoljeno.

– Sedenje na stopnicah ob vstopu v telovadnico ni dovoljeno.

– Kajenje, pitje alkohola in jemanje poživil v šoli, v njeni okolici in na šolskem igrišču ni dovoljeno.

– Učenec, ki namerno poškoduje ali uniči izdelke oz. osebne predmete sošolcev in ki naredi škodo na šolskem inventarju ali na površinah v okolici šole, mora nastalo škodo poravnati.

– Po končanem pouku učenci odidejo domov. Na interesno dejavnost lahko počakajo v knjižnici ali varstvu vozačev.

– Vsak učenec mora redno pisati domače naloge in opraviti tudi druge obveznosti in dolžnosti, ki jih zahteva učitelj določenega predmeta.

– Za delo doma odgovarjajo učenec in njegovi starši.

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost