DEŽURSTVO IN VARSTVO

5., 6. 7. in 8. uro dežurajo učiteljice z razredne stopnje po usklajenem urniku. Od 11.45 do 14.00 se dežuranja udeležijo še po razporedu določeni učitelji s predmetne stopnje. V času malice dežurni učitelji skrbijo za red na hodnikih in v učilnicah.

Dežurni učitelj med dežurstvom skrbi, da se dosledno izvaja hišni red. Odklepa in zaklepa šolo. Učenci, ki nimajo organiziranega varstva, nimajo vstopa v šolo pred prihodom dežurnega učitelja. Učencem je dovoljen vstop v šolo 10 minut pred pričetkom pouka oziroma dejavnosti. Po končanem pouku oz. dejavnostih učenci takoj zapustijo šolsko stavbo. Učitelj skrbi, da se učenci brez potrebe ne zadržujejo v garderobah in sanitarijah.

Na dejavnosti, ki potekajo ob pouku, čakajo v varstvu.

Med poukom brez dovoljenja ni dovoljeno zapuščati šolske stavbe, prav tako zunanji obiski učencev med učno-vzgojnim procesom niso dovoljeni.

Po končanem dežurstvu dežurni učitelj pregleda šolsko stavbo in obvesti ravnatelja o morebitnih okvarah in neurejenih prostorih.

Želimo, da bi bilo v letošnjem letu izrečenih čim več pohval.

Za otroke, ki zjutraj prihajajo v šolo pred 7.00, je organizirano varstvo.

Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo, ki poteka od 6.30 do 7.30.

Za vozače je prav tako 5., 6., 7. in 8. šolsko uro zagotovljeno varstvo.

Učenci vozači so dolžni čakati na prevoz v organiziranem varstvu in lahko varstvo zapustijo le, če prinesejo v šolo pisno zahtevo staršev.

Za posamezne naloge skrbi dežurni učenec, ki ga po potrebi pokliče ravnatelj ali učiteljica, ki skrbi za dežurne učence: Mojca Šterk. Dežurni učence je sicer v razredu.

Za vozače je organiziran avtobusni prevoz, ki ga izvaja Integral Brebus Brežice. Šola (ustanovitelj Občina Brežice) zagotavlja brezplačen prevoz za vse učence šole.

Varstvo vozačev bo v jutranjem času organizirano v učilnicah 3. a in 2. b, v popoldanskem času pa v učilnicah, ki so določene v urniku varstva vozačev, ali na šolskem igrišču. Učenci so dolžni upoštevati navodila dežurnega učitelja, ki odgovarja za njihovo varnost. Odsotni so lahko le, če starši podpišejo trajno opravičilo in tako prevzamejo odgovornost za svojega otroka po končanem pouku. Šola ima izdelan prometno-varnostni načrt in bo v tem šolskem letu organizirala tečaj za pripravo na kolesarski izpit za vse učence 4. razreda.

Za varnost učencev, ki samovoljno zapustijo šolo, ne odgovarjamo. Ravno tako ne odgovarjamo na poti v šolo in domov za učence, ki se vozijo s kolesi in z motorji.

Učenci, ki niso v varstvu, nimajo pravice do prevoza.

(Skupno 148 obiskov, današnjih obiskov 1)