DELAVCI ŠOLE

ŠT. PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO
1 STANKA PRESKAR RAVNATELJICA
2 ANDREJA URBANČ

POMOČNICA

RAVNATELJICE

3 JASMINA VUČIČ UČITELJICA
4 SANDRA GLOGOVŠEK UČITELJICA
5 TANJA JANŽEK UČITELJICA
6 JANJA LESKOVAR UČITELJICA
7 SERGEJA BELUHAN UČITELJICA
8 PETRA TURŠIČ UČITELJICA
9 LIDIJA NOVAK UČITELJICA
10 IRENA GERMOVŠEK UČITELJICA
11 LOJZKA IVANŠEK

UČITELJICA/

KNJIŽNIČARKA

12 NATAŠA BAZNIK UČITELJICA
13 TANJA LEKIĆ UČITELJICA
14 DRAGO IVANŠEK UČITELJ
15 URŠKA JEKLER UČITELJICA
16 MAJA MATRIĆ UČITELJICA
17 NATALIJA ŽVEGLIČ UČITELJICA
18 MOJCA ŠTERK UČITELJICA
19 TEREZIJA PEGAM UČITELJICA
20 MARTINA VOGRIN UČITELJICA
21 KATJA SIMONIŠEK UČITELJICA
22 BARBARA ŠURBEK VOGLAR UČITELJICA
23 MARTINA KOS UČITELJICA
24 Dušanka FILIPIČ UČITELJICA
25 ALOJZ BLAŽIČ UČITELJ
26 METKA KROŠELJ MOLAN UČITELJICA
27 IRENA RIMC VOGLAR UČITELJICA
28 TATJANA ŠPAN UČITELJICA
29 VESNA BABNIK UČITELJICA
30 ANTON MAROLT UČITELJ
31 BLAŽ MILAR UČITELJ
32 ASJA OMERZU UČITELJICA
33 PATRICIJA KRAGL UČITELJICA
33 ANDREJA RESNIK UČITELJICA
34 ANDREJA NINKOVIĆ SVETOVALNA DELAVKA
35 DOROTEJA BAJC MOBILNA UČITELJICA
36 LIDIJA POVH MOBILNA UČITELJICA
37 METKA HABINC MOBILNA UČITELJICA
38 NINA PANTIČ ČEHAJIČ MOBILNA UČITELJICA
39 PETRA HLAČA MOBILNA UČITELJICA
40 KLAVDIJA KERIN BOŽIČ MOBILNA UČITELJICA
41 TANJA JAMNIK MOBILNA UČITELJICA
42 NADA KUS vzgojiteljica
43 DARJA AVGUŠTIN vzgojiteljica
44 RENATA BAZNIK POMOČNICA RAVNATELJA
45 KATJA MAVRIN VZGOJITELJICA
46 MOJCA ŽNIDARIČ VZGOJITELJICA
47 LAURA ŠTURBEJ VZGOJITELJICA
48 TEREZIJA ŠPILER POMOČNICA VZGOJITELJICE
49 VIDA VOLAVŠEK POMOČNICA VZGOJITELJICE
50 EDINA HOTIĆ POMOČNICA VZGOJITELJICE
51 DANIJELA SOLDAT POMOČNICA VZGOJITELJICE
52 MONIKA TREFALT POMOČNICA VZGOJITELJICE
53 HELENA ŽOKALJ POSLOVNA SEKRETARKA
54 SILVA MEDVEŠEK RAČUNOVOD-KINJA
55 VILI GROJZDEK HIŠNIK
56 DARJA ZAKOVŠEK

POMOČNIC

KUHARICE

57 MARTINA GRAMC KUHARICA
58 BARBARA KODRIČ KUHARICA
59 NEVENKA JANKOVIČ KUHARICA
60 MARTINA SINTIČ POMOČNICA KUHARICE
61 MARIJA PRESKAR ČISTILKA
62 MARTINA GROJZDEK ČISTILKA/ PERICA
63 MELITA ŠTEFANIČ ČISTILKA
65 MAJA PRIŠELJ

ČISTILKA/ POMOČNICA

KUHARICE

66 JOŽICA LEKŠE ČISTILKA
66 ANITA MARTINC SPREMLJEVALEC OPP
67 SONJA KLEMENČIČ SPREMLJEVALKA OPP
68 VLADKA ŠETINC SPREMLJEVALKA OPP
69 LIDIJA KOSEC SPREMLJEVALKA ROMI