Spoštovani učenci in starši!

Šolsko leto 2018-2019 pričenjamo z željo, da bi šolanje v naši šoli zagotavljalo znanja, spretnosti in navade, ki so pomembni za vsakodnevno življenje ter nadaljnje šolanje.

Zato smo si zastavili nove strokovne izzive in posodobili obvezni program ter zelo spremenili razširjen program. Pouk se bo izvajal v šoli in izven nje saj načrtujemo mnogo dejavnosti tudi nadstandardnega programa. Trudili se bomo, da se jih bodo lahko udeležili vsi, ne glede na socialne zmožnosti.

V tem šolskem letu bodo na šoli poučevali nekateri novi učitelji in drugi strokovni sodelavci.

Učence čakajo urejeni in opremljeni razredi ter nadvse motivirani strokovni in drugi delavci šole.

Stanka Preskar,

                   ravnateljica